BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM * ASTAGHFIRULLAHAL ’ADHIM * ASTAGHFIRULLAHAL ’ADHIM * ASTAGHFIRULLAHAL ’ADHIM * ALLADZI LAA ILAAHA ILLA HUWALHAYYUL QAYYUMU WA ATUUBU ILAIH MIN JAMI ‘IL MA ‘AASHI WADZDZUNUUBI WA ATUBU ILAIHI MIN JAMII ‘I MAA KARIHALLAAHU QAULAN WAFI’ LAN WA SAM ‘AN WA BASHORAN WA HAASHIRA * ALLAAHUMMA INNI ASTAGHFIRUKA LIMA QADDAMTU WA MA AKHRARTU WA MA ASRAFTU WA MA ASRARTU WA MA A’LANTU WA MA ANTA A’LAMU BIHI MINNI ANTAL MUQADDIMU WA ANTAL MU ‘AKHIRU WA ANTA ALA KULLI SYAI IN QADIIR * ALLAAHUMMA INNI ASTAGHFIRUKA MIN KULLI DZAMBIN TUBTU ILAIKA MINHU TSUMATSA ‘UDTU FIHI * WA ASTAGHFIRUKA LIMA ARADTU BIHI WAJHAKAL KARIM FAKHATATHOHUMALAISALAKA FIHI RIDHON. * WA ASTAGHFIRUKA BIMA WAADTAKA BIHINAFSI TSUMA AKHLAFTUKA * WA ASTGHFIRUKA LIMA DA’AANI ILAIHIL HAWAA MIN KOBLIRRRUHSI MIMASTABAHA ALAYYA WAHUWA ‘INDAKA MAHDURUUN

Mengenang Menndiang R Mohamad HalilMengenang Berpulangnya ke Rakhmatullah
Pada Hari Ahad pagi, 20 November 1994 di Surabaya
Ayah, Kakek Kami Tercinta

R Mohamad Halil


Tiada kata yang lebih  baik yang dapat kami sampaikan
kecuali ucapan terima kasih yang tulus atas kerelaan
para pinisepuh, sanak saudara dan kerabat serta handai taulan
untuk menyampaikan rasa duka dan membacakan
doa bagi almarhum tercinta.


Sebagai manusia biasa, almarhhum tidak luput dari kekhilafan,
untuk itu kami dengan kerendahan hati mohon keikhlasan yang sedalam-dalamnya untuk memaafkannya.


Hanya Allah SWT yang maha Adil dan Bijaksana
akan membalas budi baik Bapat/Ibu/Saudara dengan
limpahan rakhmat dan kebahagiaan.


Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

From In Loving Memory


 

--> -->